Oldal: 1 / 1   [ 1 hozzászólás ] Hozzászólás küldése
Szerző Üzenet
 Hozzászólás témája: Adatkezelési Tájékoztató
HozzászólásElküldve: 2018.05.31. 19:09 
Avatar

Csatlakozott:
2011.11.10. 19:52

Hozzászólások: 6069

Tartózkodási hely: Pécs
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ecigiforum.com tulajdonosai és üzemeltetői , Lőrincz János, 6000. Kecskemét, Nagykőrösi u. 28. 1.em/3., valamint Jencsik Gyula 7636. Pécs, Fagyöngy utca 14. 2.em/ 7 az Általános Adatvédelmi Rendelet – GDPR (Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete) 13. cikke alapján az előírt tájékoztatási kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget:

Ki kezeli az Ön adatait?

Adatkezelő neve: www.ecigiforum.com Adminisztrátor és Moderátor csapataAz adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság
A személyes adatok (a továbbiakban: adatok) kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módón kell kezelni.

 • Célhozkötöttség
Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet.

 • Adattakarékosság
Az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

 • Pontosság
A kezelt személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lennie. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

 • Korlátozott tárolhatóság
A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges.

 • Integritás, bizalmi jelleg
Biztosítani kell az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. A személyes adatok sérelmét (adatvédelmi incidens) az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, illetve, amennyiben a kockázat magas az érintett személy közvetlenül is értesítendő.

 • Elszámolhatóság
Az adatkezelés meg kell, hogy feleljen a fenti alapelveknek, melyet dokumentumokkal alátámasztva igazolni kell.

Az adatkezelés során az adatkezelők tudomására jutott személyes adatok kizárólag az adatkezelők által felhatalmazott Adminisztrátori valamint Moderátori feladatokat ellátó személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Személyes adat = A GDPR alapján személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

 • Automatikusan rögzített adatok
Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC. telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatok tárolása folyamatos, kivéve amennyiben a felhasználó kérvényezi annak törlését.

Cookie-k (sütik)

Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása

Az adatkezelés célja:
a) Személyes beállításainak tárolására
A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
b) Anonim statisztikai napló
Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve weboldal fejlesztési célokra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

Az adatkezelés időtartama
A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.
• A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
• A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik – helyes alkalmazás esetén – önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban stb. belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak.
Az Adatkezelő Google reCAPTCHA-t használ, mely egy olyan automatikus teszt, ami képes megkülönböztetni az emberi felhasználót a számítógéptől. A teszt során a számítógép generál egy feladványt, amit csak egy ember tud helyesen megválaszolni, de a válasz helyességét a gép is könnyedén el tudja dönteni. Az ilyen tesztek leggyakrabban egy eltorzított szöveg elolvasásából állnak, és jól használhatók a spambotok kiszűrésére.
A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: http://www.google.hu/policies/privacy

Hivatkozások és linkek
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a Felhasználók által belinkelt honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.


Az Ön jogai

 • Kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról

 • Megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

]A személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai
 • a kezelt személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat, panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, valamint az automatizált döntéshozatal ténye (profilalkotás is) és az ennek érdekében alkalmazott logika, valamint a jelentőségéről és a várható következményeire vonatkozó információ

A helyesbítéshez való jog
Joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • a személyes adatokat az adatkezelőre előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Az Ön kérésére sem kell alkalmazni a törlés jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • tiltakozott az adatkezelés ellen - ekkor az időtartama addig terjed, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A tiltakozáshoz való jog
Jogosult Ön arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelői vagy egy 3. fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (kivétel figyelembevételével) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az adathordozhatósághoz való jog
Jogosult Ön arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.
Jogosult Ön arra is, hogy - ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A hozzájárulás visszavonásához való jog
Jogosult Ön arra, hogy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslati lehetőségek

1.1. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden munkavállaló jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (NAIH), ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 061/391-1410
web: http://naih.hu/
e-mail: ugyfelszolgalt@naih.hu

1.2. Bírósági út igénybevétele
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogainak megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti


Vissza a tetejére
 Profil  
 
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Lezárt fórumHozzászólás küldése Oldal: 1 / 1   [ 1 hozzászólás ]


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Ugrás:  
cron